Privacy Snabbpengar.se

PERSONDATAPOLITIK FÖR SNABBPENGAR.SE

1. ALLMÄNT

Denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) beskriver hur Seofy ApS samlar och behandlar information om dig och vidare hur denna webbplats drivs.
Personuppgifterna gäller personuppgifter som du skickar till oss på snabbpengar.se i samband med riktade annonser.

Seofy ApS är registeransvarig för din personliga information.

Alla förfrågningar till snabbpengar.se kan göras genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 9.

2. VILKEN PERSONINFORMATION SAMLAR VI IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

När du besöker snabbpengar.se samlar vi automatiskt information om dig och din användning av snabbpengar.se till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på snabbpengar.se din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator. Dessutom har Snabbpengar Cookiepolitik-användning när snabbpengar.se används.

Personliga uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till tredje part såvida du inte uttryckligen lämnar ditt medgivande och vi samlar aldrig personliga uppgifter utan att ge dig denna information genom registrering eller deltagande i en undersökning, etc. Här samlas information om namn, födelsedag, e-post, mobil, ålder och belopp.

Personlig information används för att slutföra köpet eller tjänsten som informationen samlades in för. Informationen används också för att få mer kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan omfatta och inkludera enkäter, undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknik samt visa innehåll och annonser skräddarsydda för dina intressen och hobbies.

Syftet är att optimera användarupplevelsen och snabbpengar.ses funktion, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via t.ex. Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra intressen att förbättra snabbpengar.se samt för att kunna visa relevanta erbjudanden.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i EU: s personuppgifterförordning. 1, led f.
Syftet är att vi kan erbjuda dig relevanta låneerbjudanden inom de kriterier du har angivit, inklusive att kontakta dig angående relevant information om lånet du har visat intresse för.
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i EU: s personuppgifterförordning. 1, b, c och f. Datauppgifter.
När du har prenumererat på vårt nyhetsbrev kommer vi samla in information om ditt namn, din e-postadress och eventuellt mobilnummer.

Syftet är att ta hand om att leverera nyhetsbrev till dig.
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i EU: s personuppgifterförordning. 1, led f.

3. ADVERTISNING

Webbplatsen använder följande annonsnätverk:
Googles Display-nätverk
Facebook

4. COOKIES

En cookie är en liten textfil lagrad på din dator för att känna igen den. Det finns inga personliga uppgifter lagrade i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så här tar du bort eller blockerar cookies http://minecookies.org/cookiehandtering/
Syftet med cookies på vår webbplats är den tekniska funktionaliteten så att vi kan komma ihåg dina inställningar.

Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan dokumentera detta till annonsörer. Annonsinriktning så att vi kan visa vilka annonser som vi tycker är mest relevanta och hur ofta samma annons visas.

Se om möjligt. Automatisk cookieöversikt uppdatering.

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen.
Du kan välja bort Google Analytics-cookies här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. MOTTAGARE AV PERSONLIG INFORMATION

Information kan lämnas till externa samarbetspartners som behandlar informationen på våra vägnar. Vi använder externa partners till bland annat teknisk drift av system och förbättringar av snabbpengar.se, skicka nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting och din bedömning av vårt företag och produkter.

Dessa företag är datoperatörer och enligt våra instruktioner och processdata för vilka vi är dataansvariga. Databehandlarna får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är konfidentiella med dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlingsföretag som hanterar personuppgifter på våra vägnar.

Några av dessa dataleverantörer, till exempel Google Analytics v / Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerade i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföringar till USA är säkerställd genom data processorns certifiering enligt EU-US. Privacy Shield, jfr. EU: s personuppgiftsförordningar. 45. I den mån vi använder andra processorer än de etablerade utanför EU, kommer det alltid att vara föremål för giltiga överföringsgarantier.

En kopia av Google LLCs certifiering finns här;
En kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här; https://mi-sverige.se/content/privatlivspolitik

6. DINA RÄTTIGHETER

Insiktsrätten – Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information kan vara såväl som information från vilken informationen härstammar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information, skicka en skriftlig förfrågan till [email protected]. Du kommer att bli ombedd att bevisa att du är den du uppger dig för att vara.

Rätten till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättad av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas. Du kommer att bli ombedd att bevisa att du är den du uppger dig för att vara.

Rätten att ta bort – I vissa fall har du rätt att ta bort all eller några av dina personuppgifter, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av din information, till exempel att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information. Du kommer att bli ombedd att bevisa att du är den du uppger dig för att vara.

Rätten att begränsa bearbetning för lagring – Du kan i vissa fall endast ha begränsad tillgång till din personliga information till lagring, till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

Rätten till dataportabilitet – Du kan i vissa fall ha rätt att få personlig information som tillhandahålls av dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra informationen till en annan datakontrollant.

Rätt till invändning – Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av din personliga information för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som gjorts för att rikta vår direkta marknadsföring, eftersom behandlingen sker på grundval av våra legitima intressen . Om du inte vill att vi ska använda din personliga information för direktmarknadsföring och profilering, ta bort dina cookies enligt vad som nämns i avsnitt 5.

Rätt att återkalla samtycke – Du har rätt till när som helst att återkalla ett samtycke du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter, inklusive för att skicka nyhetsbrev.

7. SÄKERHET AV PERSONUPPGIFTER

Information som samlats om din användning av snabbpengar.se i enlighet med avsnitt 2 ska utgå i enlighet med reglerna i snabbpengars politik för cookies. De cookies som snabbpengar själv erbjuder kommer att raderas inom ett år efter att du senast besökte sidan medan cookies från tredje part har olika utgångsdatum. De enskilda utgångsdatumen finns listade i Money Boxs Cookie Policy, där du också kan läsa mer om hur du tar bort dina cookies när du vill.

Information som samlats in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till ett nyhetsbrev dras tillbaka om vi inte har någon annan grund för att behandla informationen.

8. SÄKERHET

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot att personlig information förstörs, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter och mot missbruk eller missbruk av sådan information. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Seofy Aps, org.nr 38069187 är dataansvarig för de personuppgifter som samlats in via snabbpengar.se

Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta:

Seofy Aps
Snabbpengar.se
Tjørnestræde 9
7100 Vejle

Telefon: 65 74 07 80

E-post: [email protected]

10. ÄNDRINGAR I PERSONDATAPOLITIKEN

Om vi ändrar persondatapolitiken, kommer du att bli informerad om detta vid ditt nästa besök på snabbpengar.se.

11. VERSION

Detta är versionen av Snabbpengars personuppgiftspolicy daterad den 21 maj 2018.